Basisschool Op Weg

Prinses Beatrixstraat 55 6576 AW Ooij

 • Schoolfoto van Basisschool Op Weg
 • Schoolfoto van Basisschool Op Weg
 • Schoolfoto van Basisschool Op Weg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het venster van basisschool OP WEG in Ooij

Onze school is een reguliere basisschool waar kinderen en leerkrachten in beweging zijn en komen. Een school waar kinderen de ruimte krijgen om hun persoonlijke talenten te ontplooien. Wij hebben een goede en gezonde sfeer, waarbinnen zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid wordt geoefend en gewaarborgd.

Belangrijke voorwaarden om in beweging te komen vinden wij: samenwerkend leren, leren in een veilige omgeving, acceptatie van elkaar, sportief gedrag en gezond gedrag.

Onze school blijft in beweging door een continu proces van plannen maken, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Wij doen met ons team en in samenspraak met kinderen en hun ouders. Er is binnen onze organisatie volop ruimte voor vernieuwing, verbetering en uitdaging.Wij gaan en staan voor kwalitatief goed onderwijs en een mooie basisschoolloopbaan voor onze kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
 • Betrokkenheid en Betekenis
 • Bevlogenheid
 • Samen
 • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze basisschool Op Weg zitten rond de 175 leerlingen.

U kunt uw kind te allen tijden aanmelden. Bekijk hiervoor ook onze website: www.op-weg.nl

 • Ieder kind kan op de dag dat hij 4 jaar is officieel op onze school geplaatst worden.
 • In onze gemeente werken wij via de "warme overdracht" vanuit de peuterspeelzaal, kinderopvang e.d. Hierin heeft u als ouder een belangrijke rol.
 • Tijdens het intake gesprek op onze school mag u uw kind meenemen.
 • Vanaf dat uw kind 3.10 maanden oud is, kan het kind komen wennen op onze school. 
 • Deze wen-momenten (ongeveer 5 dagdelen) worden in overleg met de leerkracht en u gepland.
 • Afhankelijk van de verjaardagsdatum beslissen wij wanneer uw kind in het schooljaar kan instromen.
 • Wanneer uw kind van een andere school komt, gaan wij in overleg met de vorige school, om een juiste doorstroom naar onze school mogelijk te maken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven