Basisschool Op Weg

Prinses Beatrixstraat 55 6576 AW Ooij

 • Schoolfoto van Basisschool Op Weg
 • Schoolfoto van Basisschool Op Weg
 • Schoolfoto van Basisschool Op Weg

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
 • Betrokkenheid en Betekenis
 • Bevlogenheid
 • Samen
 • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze basisschool Op Weg zitten rond de 170 leerlingen.

U kunt uw kind te alle tijden aanmelden. Bekijk hiervoor ook onze website: www.op-weg.nl

 • Ieder kind kan op de dag dat hij 4 jaar is officieel op onze school geplaatst worden.
 • In onze gemeente werken wij via de "warme overdracht" vanuit de peuterspeelzaal, kinderopvang e.d. Hierin heeft u als ouder een belangrijke rol.
 • Tijdens het intake gesprek op onze school mag u uw kind meenemen.
 • Vanaf dat uw kind 3.10 maanden oud is kan het wennen op onze school starten.
 • Deze wen-momenten (ongeveer 5 dagdelen) worden in overleg met de leerkracht en u gepland.
 • Afhankelijk van de verjaardagsdatum beslissen wij wanneer uw kind in het schooljaar kan instromen.
 • Wanneer uw kind van een andere school komt, gaan wij in overleg met de vorige school, om een juiste doorstroom naar onze school mogelijk te maken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven