CBS De Rank

Boslaan 18 9591 BJ Onstwedde

  • Schoolfoto van CBS De Rank
  • Schoolfoto van CBS De Rank
  • Schoolfoto van CBS De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS De Rank!

CBS De Rank is een christelijke dorpsschool gevestigd in MFA De Bast. Ons handelen wordt geïnspireerd vanuit onze persoonlijke relatie met God, door ons geloof, door Bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden. Als centrale waarde geldt dat we op respectvolle wijze met elkaar omgaan, ongeacht geloof, huidskleur of afkomst. Bij ons op school is ieder kind, ieder mens uniek is en mag het zijn wie hij, of zij is. 'Elk kind is er één!'

Ons onderwijs is breed ingericht. We stimuleren, naast de cognitieve ontwikkeling, ook de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling.

Kom gerust een keer langs om onze school in het écht te bekijken.

Team CBS De Rank

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk Onderwijs
  • Elk kind is er één!
  • Dorpsschool
  • Gezonde School
  • KiVa

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
230
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Gymnastiek

  • Er wordt gegymd in gymkleren. Gymschoenen (zonder zwarte zool) die alleen binnen gedragen worden, zijn prima, maar blote voeten mag ook. In geen geval wordt er op sokken gegymd. Na het gymmen trekken kinderen hun gewone kleren weer aan.
  • Wanneer uw kind niet mee kan doen met de gymles verwachten we altijd een bericht van de ouder/verzorger via de Parro. Zonder bericht van de ouder/verzorger moeten de kinderen meedoen met de gymles.

Groep 1 en groep 2

De kinderen van groep 1 en groep 2 gymmen één keer in de week in de gymzaal. Van de leerkrachten ontvangt u een rooster. Op de dag dat uw kind gymt, graag met de gymkleren aan bij de hoofdingang van De Bast brengen. Geef uw kind makkelijke kleren mee zodat het zichzelf aan kan kleden na het gymmen.

Groep 3 t/m 8

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen twee keer in de week, dit schooljaar op maandag en donderdag. Zij krijgen les van onze vakdocent gym Marloes Leeman.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven