CBS De Rank

Boslaan 18 9591 BJ Onstwedde

- onze school in aquarel, gemaakt door leerling Janna Wesseling -

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS De Rank!

CBS De Rank is een christelijke dorpsschool gevestigd in MFA De Bast. Ons handelen wordt geïnspireerd vanuit onze persoonlijke relatie met God, door ons geloof, door Bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden. Als centrale waarde geldt dat we op respectvolle wijze met elkaar omgaan, ongeacht geloof, huidskleur of afkomst. Bij ons op school is ieder kind, ieder mens uniek is en mag het zijn wie het is. 

Ons onderwijs is breed ingericht. We stimuleren, naast de cognitieve ontwikkeling, ook de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling.

Kom gerust een keer langs om onze school in het écht te bekijken.

Team CBS De Rank

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk onderwijs
  • Dorpsschool
  • KiVa
  • Rust, regelmaat en structuur
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Gymnastiek

Vanaf schooljaar 2023/2024 zijn alle basisscholen in Nederland verplicht om minimaal twee keer per week gymnastieklessen te geven in een daarvoor geschikte ruimte. Dat betekent dat groep 1 t/m 8 twee dagen in de week hun gymspullen mee moeten nemen.

Afspraken gymles

  • Kleding Leerlingen sporten in een korte of lange sportbroek met een buikbedekkend t-shirt. In verband met hygiëne moet dit andere kleding zijn dan ze die dag in de klas dragen. Schoenen zijn niet verplicht, wel gewenst (zeker vanaf groep 5). Zorg voor een schoen met een stroeve zool die niet afgeeft op de vloer. In de winkel kan het personeel vertellen of het een juiste schoen is voor gebruik in de zaal. 
  • Parro voor blessures en ziekte Wanneer een leerling niet kan deelnemen aan een les moet er voorafgaand aan de les via Parro een bericht gestuurd worden naar de vakleerkracht.
  • Sieraden en/of andere waardevolle spullen Tijdens de les moeten de leerlingen alle sieraden af doen i.v.m. de veiligheid. De school stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van waardevolle spullen.  

Groep 1 en groep 2

De kinderen van groep 1 en groep 2 gymmen meestal twee keer per week in de gymzaal: op dinsdag en op donderdag. Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u van de leerkrachten een rooster.

Op de dag dat uw kind gymt in de gymzaal, vragen wij u om uw kind met de gymkleren aan bij de hoofdingang van De Bast brengen. Geef uw kind voor daarna makkelijke kleren mee in een tas zodat het zich zelfstandig kan aankleden na het gymmen.

Groep 3 t/m 8

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen twee keer in de week in de gymzaal: op maandag en op donderdag. Zij krijgen les van onze vakdocent gym Marloes Leeman.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven