Informatie over basisscholen met onderwijsconcept kees boeke

Op een Kees Boeke school worden leerlingen gemotiveerd om zich door allerlei soorten werk naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen. Zo worden ze samen wie zij zijn. De vorm van het onderwijs vernieuwt zich steeds, passend bij de jonge mensen van nu en de tijd waarin zij leven.

In de praktijk

De Werkplaats is voor leerlingen een oefentuin om te leren hoe het in de wereld werkt en hoe we met elkaar omgaan. Kees Boeke koos 'Werkplaats' in plaats van 'School'. Bij 'School' denk je volgens hem aan iemand die geschoold wordt. Terwijl het juist de bedoeling is om kinderen niet te scholen maar de gelegenheid te geven zich naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen. De volwassenen (de medewerkers) helpen de leerlingen (de werkers) bij hun ontwikkeling. Ze doen dit door verantwoordelijkheid te bieden in een leeromgeving met veel ruimte voor samen leren en creëren. In de Werkplaats bouwen zij met hoofd, hart en handen aan een wereld vol mogelijkheden.

Basisprincipes van het Kees Boeke-onderwijs

Terug naar boven