Informatie over basisscholen met onderwijsconcept eigen tempo werkwijze

Op een school met de eigen tempo werkwijze mogen de leerlingen de wereld ontdekken in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Ze krijgen de ruimte om hun talenten, interesses en vaardigheden zelf te ontwikkelen.

In de praktijk

Leerlingen leren zelfstandig hun taken in te plannen. Ze kunnen dan sneller of juist iets rustiger door de leerstof gaan. Aan het begin van een volgend schooljaar gaan leerlingen verder waar ze gebleven waren. Wel geldt er een minimumtempo waaraan een leerling jaarlijks moet voldoen.

Basisprincipes van het eigen tempo werkwijze-onderwijs

Terug naar boven