Christelijke Nationale School Ommerkanaal

Ommerkanaal Oost 30 7731 TT Ommen

Schoolfoto van Christelijke Nationale School Ommerkanaal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018/2019 zijn we overgestapt op de IEP-eindtoets. We hebben verschillende redenen om deze overstap te maken. De redenen die hier aan ten grondslag liggen zijn de volgende:

- Het rekenen betreft vooral rekenen. Bij andere toetsen heeft dit ook een sterke mate van begrijpend lezen.
- Er wordt in het boekje ingevuld, in tegenstelling tot aparte antwoordbladen. Er is daardoor duidelijk minder verwarring. 
- Afnametijd is van 3 ochtenden teruggebracht tot 2 ochtenden. 
- Het boekje ziet er uitnodigender uit. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Door onze kleine klassen kan één leerling al een groot percentage geven. Enige nuancering is dus wel op zijn plek.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven