Christelijke Nationale School Ommerkanaal

Ommerkanaal Oost 30 7731 TT Ommen

Schoolfoto van Christelijke Nationale School Ommerkanaal

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het geval van verlof wordt er gezocht naar passende vervanging. Hiervoor hebben we een stappenschema wat we afwerken. Deze is als volgt omschreven:

1. Binnen het team wordt gekeken of iemand extra wil werken.
2. Externe personen, met onderwijsbevoegdheid, worden benaderd. Dit zijn bekenden van de school. 
3. Klassen worden samengevoegd. Het makkelijkste gaat dit in de ochtend bij groep 5/6
4. Een ambulante collega gaat de groep les geven. Bijvoorbeeld de intern begeleider, remedial teacher of directeur 

In zeer uitzonderlijke gevallen wordt een groep naar huis gestuurd. Dit heeft zich in het schooljaar 2018/2019 niet voorgedaan. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven