obs Het Palet

Haarsweg 91 7731 HJ Ommen

  • Schoolfoto van obs Het Palet
  • Schoolfoto van obs Het Palet
  • Schoolfoto van obs Het Palet
  • Schoolfoto van obs Het Palet
  • Schoolfoto van obs Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in een aantal relevante gegevens van Het Palet. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school zelf. De gegevens worden jaarlijks door de drie instanties geactualiseerd.

U krijgt op deze wijze een juist en objectief beeld van Het Palet. Om de school echt te leren kennen is een bezoekje natuurlijk het beste middel. Team en directie ontvangen u van harte en geven u de kans om hetgeen u op deze site aantreft zelf te ervaren.

Daarnaast is een bezoek aan onze website een goede aanvulling op deze website. Klik op  website Het Palet voor nog meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Hans Wolf

directeur obs Het Palet


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven