Nutsschool voor Basisonderwijs

Hengelosestraat 31 7572 BM Oldenzaal

  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In april/mei 2023 zijn de leerlingen uit groep 6 tot en met 8 bevraagd met behulp van de vragenlijst tevredenheid leerlingen geënt op Vensters PO uit ons kwaliteitsinstrument WMK. Er hebben 84 leerlingen deelgenomen en we zijn tevreden over de uitkomsten. 

Als cijfer ontvingen we van de leerlingen een 8,0 op de vraag welk rapportcijfer geef je de school.

Kinderen van onze school zijn gemiddeld tevreden over het optreden van de leraar en ook de fysieke veiligheid valt positief op. Op alle gebieden scoren we hoger dan de score bij overige scholen.

Om deze scores te behouden en zelfs weer te verhogen blijft het van belang dat we onze intensieve duidelijke pedagogische aanpak op het gebied van veiligheid, weerbaarheid en welbevinden moeten voortzetten en er voor moeten zorgen dat we er voor de kinderen zijn en de kinderen ook daadwerkelijk zien en in het zicht houden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2024 is door ouders van de leerlingen van de Nutsschool een digitale vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst is uitgezet tijdens de praatavonden en kende een hoog responspercentage en de uitslagen geven daardoor een zeer betrouwbaar beeld. 

We hebben de tevredenheid van ouders bevraagd wat betreft het schoolklimaat, het onderwijsleerproces en de informatie en communicatie en tenslotte gevraagd ons een rapportcijfer te geven (7,9). De resultaten vindt u in het pdf-bestand hieronder.

De gebruikte vragenlijst is een Vensters vragenlijst en na 1 juli 2024 worden daar de gemiddelde scores van vergelijkbare scholen aan toegevoegd, de zogenaamde benchmark. De resultaten stemmen ons tot tevredenheid, met name de hoge scores bij "met plezier naar school (8,8),  veilig voelen(8,5), de vakbekwaamheid van leerkrachten (8,0) en tevredenheid over wat kinderen leren (8,1)" doen ons goed!

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven