Nutsschool voor Basisonderwijs

Bentheimerstraat 15 (tijdelijk) 7573 CW Oldenzaal

  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In april 2021 zijn de leerlingen uit groep 6 tot en met 8 bevraagd met behulp van de vragenlijst tevredenheid leerlingen geënt op Vensters PO uit ons kwaliteitsinstrument WMK. Er hebben 84 leerlingen deelgenomen en we zijn zeer tevreden over de uitkomsten.

We kunnen met name tevreden zijn over de hoge positieve scores bij veilig voelen op school en gepest worden/vervelende dingen zelf meemaken.  

Als cijfer ontvingen we van de leerlingen een 8,9 op de vraag welk rapportcijfer geef je de school.

Kinderen van onze school hebben veel vertrouwen in de leerkrachten en ik durf daaraan de conclusie te verbinden dat het mede te danken is aan onze "Rots en water"-aanpak en de daarbij behorende intensievere pedagogische aanpak op het gebied van veiligheid, weerbaarheid en welbevinden dat terug te vinden is in deze hoge scores. Er blijven bespreek- en aandachtspunten, we moeten oog blijven houden voor kwetsbare kinderen en kinderen die met name in deze Corona-tijdvertragingen hebben opgelopen, niet alleen op cognitief maar ook zeker op sociaal-emotioneel terrein. Laten we ambitieus blijven met z'n allen en zorgen dat al onze leerlingen graag naar school blijven gaan en met al hun talenten zich veilig en nog beter blijven en gaan ontwikkelen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven