Nutsschool voor Basisonderwijs

Hengelosestraat 31 7572 BM Oldenzaal

  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In april/mei 2023 zijn de leerlingen uit groep 6 tot en met 8 bevraagd met behulp van de vragenlijst tevredenheid leerlingen geënt op Vensters PO uit ons kwaliteitsinstrument WMK. Er hebben 84 leerlingen deelgenomen en we zijn tevreden over de uitkomsten. 

Als cijfer ontvingen we van de leerlingen een 8,0 op de vraag welk rapportcijfer geef je de school.

Kinderen van onze school zijn gemiddeld tevreden over het optreden van de leraar en ook de fysieke veiligheid valt positief op. Op alle gebieden scoren we hoger dan de score bij overige scholen.

Om deze scores te behouden en zelfs weer te verhogen blijft het van belang dat we onze intensieve duidelijke pedagogische aanpak op het gebied van veiligheid, weerbaarheid en welbevinden moeten voortzetten en er voor moeten zorgen dat we er voor de kinderen zijn en de kinderen ook daadwerkelijk zien en in het zicht houden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In februari/maart 2022 is onder ouders van de leerlingen van de Nutsschool een digitale vragenlijst uitgezet. Deze vragenlijst is uitgezet tijdens de praatavonden en kenden een hoog responspercentage en de uitslagen geven daardoor een zeer betrouwbaar beeld. 

In 2022 hebben we de tevredenheid van ouders bevraagd wat betreft de sfeer op school, de lessen en informatie en communicatie. De resultaten  vindt u in het pdf-bestand hieronder.

De gebruikte vragenlijsten zijn afkomstig van ons kwaliteitszorgsysteem WMK. De resultaten stemmen ons tot tevredenheid, met name de hoge scores bij "met plezier naar school,  veilig voelen" en de vakbekwaamheid van leerkrachten" doen ons goed!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven