Nutsschool voor Basisonderwijs

Bentheimerstraat 15 (tijdelijk) 7573 CW Oldenzaal

  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Nutsschool voor Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score van de eindtoets ligt landelijk rond 535. De 10% scholen die het hoogst scoren behalen een score boven de 539. Onze gemiddelde eindtoetsscore ligt op 540 en daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde. Kijkend naar de laatste drie schooljaren zijn en blijven we in Oldenzaal een hoog scorende basisschool.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle onderstaande tussenresultaten liggen boven het landelijk gemiddelde en ook ruim boven het inspectie gemiddelde van vergelijkbare scholen.

Dat geldt zeker voor de resultaten op technisch lezen en rekenen/wiskunde, begrijpend lezen zit hier net iets boven.

De resultaten van begrijpend lezen, ook in andere jaargroepen, hebben ons doen besluiten een "datateam" in de school te formeren en met behulp van een onderwijsbegeleidingsdienst en de Universiteit Twente zijn we op zoek naar interventies en oplossingen om deze resultaten weer op hetzelfde niveau te krijgen als de andere vakgebieden. Hier hebben we in het schooljaar 2014-2015 een start mee gemaakt en dit datateam bestaat nog steeds en komt 8-jaarlijks bij elkaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de Oldenzaalse situatie is de locatie Lyceumstraat van het Twents Carmel College onze thuisschool bij het doorleiden van leerlingen naar het Voortgezet onderwijs.

Bij aanmelding en (warme = van mens tot mens) overdracht van leerlingen hanteren zij een andere indeling, zij (en wij) spreken van een B/C/D/E leerling. In 2019 hebben wij 5 leerlingen een B-advies (VSO/VMBO-B/K) gegeven, 5 x een C-advies (VMBO-T), 8 x een D (HAVO), 3 x een D/E (HAVO/VWO  en  9 x een E (VWO).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 26 oktober 2020 is erj een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij stichting Departement Oldenzaal en omstreken der maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Ons bestuur zou voor 1 augustus 2021 in aanmerking komen voor een regulier vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Vanwege COVID-19 hebben we echter het aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt.

Op basis van een analyse van de beschikbare informatie hebben we het onderzoek bij het bestuur beperkt tot een prestatieanalyse en een gesprek met het bestuur. Tijdens het gesprek heeft de directeur-bestuurder toegelicht hoe de onderwijskwaliteit op de school wordt gevolgd en indien nodig wordt verbeterd. Daarnaast hebben wij met de directeur-bestuurder gekeken naar de actuele ontwikkelingen van het onderwijs op de school.

Tijdens het onderzoek hebben we samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur.

Terug naar boven