School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van SBO De Windroos. Dit venster is voor ouders en/of verzorgers en voor iedereen die iets wil weten over onze speciale basisschool. Wij laten hier zien waar we voor staan, op welke manier we kinderen willen laten leren en op welke wijze wij werken. Dit doen we altijd vanuit ons motto: gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respectvol
  • Gelijkwaardig
  • Verantwoordelijk
  • Zelfstandig
  • Ontwikkeling en groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij de diverse documenten vindt u het 'Konot veiligheidsplan De Windroos'.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Scholen en ouders/verzorgers volgen de ontwikkeling van hun kind en gaan hier ook regelmatig over in gesprek om het vervolg te bepalen. Wanneer kinderen specifieke ondersteuningsbehoeftes hebben is soms nader onderzoek of intensieve ondersteuning nodig om passend onderwijs te kunnen geven. Ouders/verzorgers en scholen worden daarbij ondersteund door een steunpunt in de regio NO-Twente, het Ondersteunings Centrum (OOC).

Terug naar boven