Basisschool De Esch

Oosterikweg 1 7577 PL Oldenzaal

  • Schoolfoto van Basisschool De Esch
  • Schoolfoto van Basisschool De Esch
  • Schoolfoto van Basisschool De Esch
  • Schoolfoto van Basisschool De Esch
  • Schoolfoto van Basisschool De Esch

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Esch. Basisschool de Esch is één van de twee basisscholen in wijk de Essen in Oldenzaal.

Onze school is prachtig gelegen aan de rand van de wijk op loopafstand van het park en de kinderboerderij.
Onze school telt dit schooljaar 206 leerlingen. Die zijn onderverdeeld in 10, voor het merendeel enkelvoudige groepen. Om onze nieuwe leerlingen een mooie start te kunnen laten maken proberen wij de instroomgroepen elk jaar relatief klein te houden. Onze school maakt onderdeel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Noord-Oost Twente (Konot). Op onze school zijn alle leerlingen welkom.Via deze website kunt u kennismaken met onze school en kunt u lezen hoe wij ons onderwijs hebben georganiseerd en wat wij daar belangrijk in vinden. Wilt u zien hoe wij dat in de praktijk doen, kijk dan ook een keer op  onze Facebook pagina. Indien u vragen heeft over onze school dan bent u altijd welkom om een keer te komen kijken.


Virtuele rondleiding virtuele rondleiding

Stichting Konot Oldenzaal

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind centraal
  • Talenten ontplooien
  • Goed onderwijs maken we samen
  • Leren leren voor jouw toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt 216 leerlingen (peildatum 1/02/2023). Als gevolg van de krimp in de wijk is ons leerlingenaantal de afgelopen jaren gedaald. Dit heeft echter geen invloed gehad op de onderwijskwaliteit. We organiseren het zo, dat we zoveel mogelijk kunnen voldoen aan onderwijsbehoefte van uw kind.De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal in onze organisatie van het onderwijs.


          

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zie overzicht schooltijden en opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven