De Linde

Zandhorstlaan 99 7576 VR Oldenzaal

Schoolfoto van De Linde

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We kijken per schooljaar wat de beste oplossing is voor een bepaalde groep. Dit ligt aan:

- mate van ondersteuning die nodig is in de groep

- klassengrootte

- financiële mogelijkheden

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuning profiel geeft aan wat onze kracht en onze grenzen zijn. Door in gesprek te gaan met ouders en kind komen we er samen achter op De Linde een goede plek is voor uw kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven