De Linde

Oosterikweg 1 7577 PL Oldenzaal

  • Schoolfoto van De Linde
  • Schoolfoto van De Linde
  • Schoolfoto van De Linde
  • Schoolfoto van De Linde

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer-Kracht
  • Brede talentonwikkeling
  • Samenredzaamheid
  • Positive Behavior Support
  • Kansrijk adviseren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in twee wijken in Oldenzaal. We hebben een locatie op de Thij, dit is een kleine locatie waar iedereen elkaar kent. We werken er in 5 groepen. 
Op locatie de Essen hebben we 15 groepen. Elke bouw heeft een eigen vleugel, waardoor de gemoedelijke sfeer, die we zo belangrijk vinden gewaarborgd blijft. 

De Linde,  groot geworden door klein te blijven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
452
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven