De Linde

Zandhorstlaan 99 7576 VR Oldenzaal

  • Schoolfoto van De Linde
  • Schoolfoto van De Linde
  • Schoolfoto van De Linde

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de opbrengsten van onze school. Samen met leerlingen, ouders en omgeving willen we optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoeften en talenten van onze leerlingen. We zijn een groeiende school op twee locaties in Oldenzaal (De Essen en de Thij).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Leren leren
  • PBS (positief gedrag zien)
  • Leren communiceren
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment telt onze school 411 leerlingen op 1 oktober 2019. We hebben de laatste 6 jaar elk jaar een groei doorgemaakt van tenminste 5%.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
448
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven