De Linde

Zandhorstlaan 99 7576 VR Oldenzaal

Schoolfoto van De Linde

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de opbrengsten van onze school. Samen met leerlingen, ouders en omgeving willen we optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoeften en talenten van onze leerlingen. We zijn een groeiende school op twee locaties in Oldenzaal (De Essen en de Thij).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer-Kracht
  • Brede talentonwikkeling
  • Samenredzaamheid
  • Positive Behavior Support
  • Kansrijk adviseren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
441
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven