Drieeenheidsschool

Meijbreestraat 11 7573 EP Oldenzaal

Schoolfoto van Drieeenheidsschool

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In deze gids laten we zien waar de Drie-eenheidschool voor staat, op welke manier we kinderen willen laten leren en op welke wijze we werken.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Enthousiaste leerkrachten
  • Inspelen op het kind
  • Samenwerken
  • Eigenaarschap
  • Sociale Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De komende jaren zal het leerlingenaantal, zoals de algemene tendens laat zien, op de Drie-eenheidschool licht dalen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
333
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven