Basisschool De Maten

Guido Gezellestraat 35 7576 AG Oldenzaal

  • Schoolfoto van Basisschool De Maten
  • Schoolfoto van Basisschool De Maten
  • Schoolfoto van Basisschool De Maten

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Maten in Oldenzaal. We zijn een moderne school met veel oog voor elk individueel kind. Bewegend leren is in elke groep een vast onderdeel van onze dagplanning. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen door te bewegen, beter de lesstof onthouden en automatiseren. Onze school is dan ook zo ingericht dat kinderen op verschillende manieren kunnen leren en samenwerken. Kom gerust eens een kijkje nemen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief gedegen onderwijs
  • Bewegend leren
  • Engels vanaf groep 1
  • Moderne en kleurrijke school
  • Vakdocenten gym, muziek,

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren heeft De Maten, net als de andere scholen in de wijk De Thij, te maken gehad met een terugloop in leerlingaantallen. De Maten is de één na grootste school in de wijk De Thij. Naast onze 4-jarigen mogen we ook vele peuters welkom heten bij ons op school. De leidsters van Peuterspeelzaal Pinokkio zorgen ervoor dat de peuters goed voorbereid naar de basisschool kunnen gaan.

Na een grote renovatie in 2020 zijn we ontzettend trots op onze mooie school. Op De Maten verzorgen we goed onderwijs in een zeer licht en modern schoolgebouw. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school wordt er gewerkt met het 5 gelijke dagen model. De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 14.15 uur naar school en op vrijdag tot 12.15 uur. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.15 uur naar school toe. Tussen de middag eten de leerkrachten samen met de kinderen uit hun groep. In elke groep staat een koelkast waar de kinderen hun drinkbeker in kunnen zetten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven