Openbare Basisschool De Slinge

't Slingerland 12 8375 GP Oldemarkt

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Slinge

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks vullen de leerlingen een leerlingtevredenheidsvragenlijst in.

We vinden het belangrijk om met de leerlingen in gesprek te gaan over de uitslagen en met elkaar te kijken waar verbeteringen kunnen worden bewerkstelligd.

De leerlingenraad neemt hier ook een belangrijke plaats in.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt de mening van ouders gevraagd via digitale vragenlijsten. De vragenlijsten zijn afwisselend algemeen van aard of gericht op sociale veiligheid. Deze vragenlijsten worden in dezelfde periode afgenomen op alle scholen van de Stichting Op Kop. Er vindt altijd een terugkoppeling plaats van de uitkomsten van de vragenlijsten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven