Openbare Basisschool De Slinge

't Slingerland 12 8375 GP Oldemarkt

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Slinge

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • (Op) Groeien
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal in de gemeente Steenwijkerland daalt. Toch stijgt het leerlingenaantal op OBS de Slinge. De komende jaren zal dit beeld zo blijven. De prognose is dat het leerlingenaantal stabiel blijft rond de 100 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 8.05 uur in de klas gebracht worden. De lessen beginnen op tijd. Van ouders wordt verwacht dat zij om 08.15 uur de klas hebben verlaten. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij. De pauzes worden begeleid door de leerkrachten. Het continurooster op OBS de Slinge is prettig voor de kinderen. Het team draait hierdoor wel meer uren dan wettelijk zijn toegestaan. Er zijn derhalve een aantal lesvrije dagen in het jaar gepland. Soms heeft het team dan een studie(werk)dag voor bijvoorbeeld administratie of professionalisering. Deze dagen zijn aan het begin van het schooljaar bekend bij alle ouders.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven