CBS Rehoboth

Ykesloot 6 9821 TS Oldekerk

  • We werken aan een groeimindset, waarbij we kinderen leren door te zetten en problemen als uitdaging te zien om ze te laten groeien als mens.
  • Je veilig voelen is een voorwaarde om te leren. Wij gebruiken de Kanjermethode om te zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat
  • Schoolfoto van CBS Rehoboth

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We nemen jaarlijks een leerlingtevredenheidspeiling af. 

Hieruit blijkt dat de leerlingen het fijn vinden om naar de Rehoboth te gaan. Ze hebben het naar hun zin in de groep en vinden dat ze veel leren op school. Uit de peilingen hebben we conclusies getrokken welke zijn vertaald in ons schoolplan en schooljaarplan.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven