cbs Rehoboth

Ykesloot 6 9821 TS Oldekerk

  • Wij zijn een open christelijke school.  U bent welkom!
  • Wij werken met het International Primary Curriculum. Onderwijs dat kinderen stimuleert beter te leren en hun talenten te ontwikkelen.
  • Schoolfoto van cbs Rehoboth

In het kort

Toelichting van de school

Geachte belangstellende,

Welkom bij de presentatie van onze gegevens en statistieken. Een school is echter meer dan dat.

Ons Motto is Ruimte Geven

Ieder kind is uniek en ieder kind heeft talenten. Wij helpen onze leerlingen die talenten te ontwikkelen. Door hen te inspireren om nieuwe dingen te ontdekken, te leren en te groeien als mens.

Van harte welkom op de Rehoboth!

Omke Bakker, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ruimte geven
  • OGO / IPC
  • respect
  • talentontwikkeling
  • schaken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Volgens de prognoses blijft het aantal leerlingen de komende jaren stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid op school is belangrijk. Fysiek en sociaal emotioneel. Een kind moet zich veilig voelen voor het zich kan ontwikkelen.

Terug naar boven