CBS Rehoboth

Ykesloot 6 9821 TS Oldekerk

  • We werken aan een groeimindset, waarbij we kinderen leren door te zetten en problemen als uitdaging te zien om ze te laten groeien als mens.
  • Je veilig voelen is een voorwaarde om te leren. Wij gebruiken de Kanjermethode om te zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat
  • Schoolfoto van CBS Rehoboth

In het kort

Toelichting van de school

RUIMTE GEVEN

CBS Rehoboth: Leer, groei en ontdek je talenten

Ieder kind is uniek en ieder kind heeft eigen talenten. Wij willen onze leerlingen helpen die talenten te ontwikkelen. Door hen, vanuit vertrouwen, te inspireren om nieuwe dingen te ontdekken, te leren en te groeien als mens met oog voor de ander en zijn omgeving.

CBS Rehoboth is een christelijke school. Wij vinden het belangrijk om elkaar de ruimte te geven om op onze eigen manier ons geloof te beleven. We laten ons inspireren door de verhalen uit de bijbel. We staan open voor ouders met een andere levensovertuiging.

Onze school kenmerkt zich door een open en gezellige sfeer, waarin veiligheid en geborgenheid belangrijk zijn. Een goed contact met de ouders is voor ons een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren. We prijzen ons dan ook gelukkig met veel meedenkende en meewerkende ouders. Wilt CBS Rehoboth beter leren kennen, maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding. Ook op onze website kunt u meer informatie vinden over de school.

Met vriendelijke groet, 

Miriam Weegenaar
Directeur CBS Rehoboth

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte geven
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Kanjerschool
  • Groeikracht
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Volgens de prognoses blijft het aantal leerlingen de komende jaren stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid op school is belangrijk. Fysiek en sociaal emotioneel. Een kind moet zich veilig voelen voor het zich kan ontwikkelen.

Op dit moment is er bovenschools (Quadraten) een nieuw veiligheidsprotocol in ontwikkeling. Wij verwachten dit ontvangen en vervolgens schoolspecifiek te kunnen maken begin kalenderjaar 2023. 

Wij werken daarom verder met het verouderde veiligheidsplan en gebruiken daarnaast voor de sociale veiligheid, het nieuw ontwikkelde protocol Sociale Vaardigheid Kanjertraining. Zie ook bijlage bij het anti-pestprotocol. 

Terug naar boven