Basisschool Onder de Wieken- school met de Bijbel

de Omloop 10 9883 PW Oldehove

Schoolfoto van Basisschool Onder de Wieken- school met de Bijbel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkrachten van onze school zijn allemaal part-timers. Alle combinatiegroepen hebben les van twee leerkrachten. Mocht het voorkomen dat een van beide leerkrachten verlof heeft vanwege studie of ziekte dan neemt de duo-partner de lessen zoveel mogelijk waar. Indien nodig wordt er een beroep gedaan op de invalpool van de vereniging.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. De eerste lijn van zorg wordt verzorgd door de leerkracht. Ook wel basiszorg genoemd. Als tweede lijn is de zorg die we zelf, indien nodig, kunnen bieden. De derde lijn bestaat uit zorg die we kunnen aanvragen via de vereniging. We denken daarbij aan orthopedagogen, ambulant begeleiders, gedragsspecialisten en specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid. 

In het schoolondersteuningsprofiel is dit uitvoerig omschreven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In Oldehove zit peuterspeelzaal het Gruthoes. Wanneer leerlingen van ons op op het Gruthoes hebben gezeten, vindt er altijd een overdracht plaats.

Terug naar boven