Basisschool de Striepe

Hoofdweg 193 8474 CE Oldeholtpade

  • Onze school ligt op een prachtige plek, midden in de natuur.
  • Onze school beschikt over twee ruime pleinen waar naar hartenlust ontdekkend geleerd kan worden.
  • In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met behulp van thema's. Dit vindt je in de verschillende hoeken terug!
  • Kinderen hebben op onze school de mogelijkheid te kiezen uit verschillende werkplekken, zowel in het klaslokaal als daarbuiten.
  • Kinderen spelen op ons groene plein!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om de twee jaar is er onder ouders en leerkrachten een onderzoek naar de tevredenheid over de school. We gebruiken hiervoor de vragenlijsten uit WMK. Op alle voor de school belangrijke gebieden kunnen ouders en leerkrachten hun mening geven. We hechten hier veel waarde aan, omdat dit voor ons inzicht geeft in de sterke punten, maar ook in de verbeterpunten van de school.  De punten die door de ouders zijn genoemd zijn met MR besproken. De gemaakte opmerkingen geven ons een scherper beeld waar we bij de genoemde punten aan moeten denken.

Ook is er jaarlijks een vragenlijst uitgezet voor de kinderen van de bovenbouw.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven