Basisschool de Striepe

Hoofdweg 193 8474 CE Oldeholtpade

  • Onze school ligt op een prachtige plek, midden in de natuur.
  • Onze school beschikt over twee ruime pleinen waar naar hartenlust ontdekkend geleerd kan worden.
  • In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met behulp van thema's. Dit vindt je in de verschillende hoeken terug!
  • Kinderen hebben op onze school de mogelijkheid te kiezen uit verschillende werkplekken, zowel in het klaslokaal als daarbuiten.
  • Kinderen spelen op ons groene plein!

In het kort

Toelichting van de school

Onze school heeft het nationaal predicaat ‘Gezonde school’, daar zijn wij trots op! Wij besteden structureel aandacht aan de aspecten die te maken hebben met gezondheid zoals gedrag, beweging, teamsport en voeding. Daarnaast heeft de school een prachtige ligging aan de rand van de weilanden en het bos. Kinderen komen met plezier naar school en voelen zich gehoord en gezien.   

Bent u geïnteresseerd, komt u dan een kijkje nemen bij ons op school. U bent van harte welkom! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kleinschalig
  • actief leren
  • betrokken
  • saamhorigheid
  • gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

AVG Privacy
Binnen Comprix gaan we zorgvuldig om met de privacy van leerlingen en ouders. Als onderwijsorganisatie moeten wij gegevens vastleggen over en van onze leerlingen. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De wijze waarop wij invulling geven aan de principes van de AVG hebben wij verwoord in ons Informatiebeveiligings- en Privacy Beleid. Dit beleid kunt u vinden op de website van Stichting Comprix: www.comprix.nl/privacy/ Heeft u een vermoeden van een beveiligingsincident of een mogelijk datalek bij een van de scholen van onze stichting of op ons stafbureau, dan kunt u dit melden bij de privacy officer van Stichting Comprix via privacy@comprix.nl. Uw melding gaat gepaard met een omschrijving van de situatie.  
Na de inschrijving bij ons op school vragen wij de ouders om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en video) waarop uw zoon of dochter herkenbaar in beeld is. Deze toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. 

Terug naar boven