CNS 'De Regenboog'

Van Sytzamalaan 5 BG 8096 AR Oldebroek

Schoolfoto van CNS 'De Regenboog'

In het kort

Toelichting van de school

CNS 'De Regenboog' is een christelijke basisschool waar we de unieke talenten van kinderen tot bloei willen laten komen. Betrokkenheid van en samenwerking met ouders vinden we belangrijk.

Er is veel aandacht voor veiligheid en structuur, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Gekwalificeerde leerkrachten en IB-ers maken gebruik van up-to-date methodes en ICT.

Onze school is één van de scholen van Stichting De Akker, een schoolvereniging voor protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Oldebroek en omgeving. Meer informatie vindt u op www.stichtingdeakker.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment gaan er 210 leerlingen naar onze school. Het leerlingenaantal stijgt de laatste jaren licht. In algemene zin hebben wij als school met name extra aandacht voor sociale veiligheid. We willen dat iedereen (kinderen, ouders en medewerkers) met plezier naar school gaan. Deze basis geeft ruimte om te leren en te ontwikkelen.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven