CNS 'De Regenboog'

Van Sytzamalaan 5 BG 8096 AR Oldebroek

Schoolfoto van CNS 'De Regenboog'

In het kort

Toelichting van de school

CNS 'De Regenboog' is een christelijke basisschool waar we de unieke talenten van kinderen tot bloei willen laten komen. Betrokkenheid van en samenwerking met ouders vinden we belangrijk.

Er is veel aandacht voor veiligheid en structuur, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Gekwalificeerde leerkrachten en IB-ers maken gebruik van up-to-date methodes en ICT.

We willen een 'muziekschool' zijn, waarbij de kinderen kunnen kiezen uit koor, orkest, slagwerk, gitaar en blokfluit. Met AMV in groep 4 wordt er een basis gelegd.

Onze school is één van de scholen van VPCPO De Akker, een schoolvereniging voor protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Oldebroek en omgeving. Meer informatie vindt u op www.vpcpodeakker.nl.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Landelijk dalen de leerlingaantallen, omdat er minder kinderen zijn. Dit is in Oldebroek ook het geval.

Daarnaast is in het schooljaar 2012-2013 een dip zichtbaar bij de 5-jarigen. De oorzaak hiervan ligt in het geboortecijfer van 2007. In dit jaar zijn er 30% minder kinderen geboren in de kern Oldebroek.

In leerjaar 7 (2012-2013) zit een groot aantal (47) kinderen. Deze leerlingen zullen in juli 2014 de school verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit zal een daling van het leerlingaantal schoolbreed als gevolg hebben. De aanwas per leerjaar ligt tussen de 30 à 35 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven