Openbare Basisschool de Tjongeling

Willinge Prinsstraat 16 8421 PE Oldeberkoop

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tjongeling
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tjongeling

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze school is een veilige leeromgeving. Dit blijkt uit de jaarlijkse vragenlijst die door leerlingen van groep 7-8 wordt ingevuld. 53 van de 55 leerlingen hebben de vragenlijst beantwoord. De tevredenheidsenquêtes zijn uitgezet in januari bij de leerlingen van groep 7-8 en in februari bij alle gezinnen. De rapportages en analyses van deze enquêtes staan op onze website en worden aan het inspectiedossier toegevoegd.

De algemene tevredenheid bij de leerlingen is een 8,4. Het welbevinden krijgt een 7,7. Het ervaren van de veiligheid een8,4 en het gevoel van aantasting van de veiligheid een 9,0. Een hoog cijfer betekent dat de leerlingen het fijn vinden in de klas, zich veilig voelen en weinig (of niet) gepest worden. Ook het rapportcijfer dat de kinderen aan de school geven is hoog: een 8,4! Een beeld dat ook de inspectie tijdens het laatste bezoek in februari 2023 heeft opgemerkt. Sociale veiligheid en tevredenheid is één van de kwaliteitsdomeinen van het inspectiekader die wij als Goed beoordeeld hebben gekregen.

Tevredenheid
8,4

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

46 % van de gezinnen hebben gereageerd op de enquête. Het responspercentage is bijna voldoende om een goed beeld van onze school te verkrijgen. Veel ouders scoren ruim voldoende tot goed op de verschillende vragen. Als rapportcijfer krijgt de school een mooie 7,4
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven