Openbare Basisschool de Tjongeling

Willinge Prinsstraat 16 8421 PE Oldeberkoop

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tjongeling
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tjongeling

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Tjongeling, samen maken we verschil!

- Onze school is een open huis, waar een ieder zich thuis voelt.

- De leerling staat centraal: we willen eruit halen wat erin zit.

- Samen met de ouders werkt het team aan de ontwikkeling van ieder kind.

- Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.

- De school heeft een professioneel en betrokken team.

- Godsdienst- en humanistisch vormende lessen worden aan leerlingen van belangstellende ouders aangeboden.

- Leren en plezier hebben gaan hand in hand op onze school.

- En ... er wordt nog veel meer gedaan!

Op onze website kunt u nog veel meer informatie lezen: www.obsdetjongeling.nl.-


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • lerende school
  • doelgericht
  • denken vanuit mogelijkheden
  • eigenaarschap van leren: BLP
  • cultuur en sport

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Qua leerlingenaantal blijft onze school stabiel. We starten het schooljaar met rond de 125-130 leerlingen. Dit leerlingenaantal groeit uit tot ongeveer 145-150 leerlingen. De prognoses geven aan dat dit ook de komende schooljaren het geval zal zijn.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven