Interconfessionele Basisschool Wereldwijzer

Oerdijk 149 7435 PJ Okkenbroek

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool Wereldwijzer

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een een directeur, teamleider, intern begeleider (IB-er), groepsleerkrachten, leraarondersteuner en vrijwilligers. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en medeverantwoordelijk (samen met het bestuur) voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en financieel beleid. De IB-er is verantwoordelijk voor de zorg, hoe verloopt het leerproces in de groepen en bij individuele leerlingen, en medeverantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid. De leerkrachten verzorgen het onderwijs in de groepen waarbij ze ondersteund worden door een onderwijsassistent. Er wordt gewerkt in stamgroepen waar leerkrachten en de leraarondersteuner samenwerken. De leerkracht is verantwoordelijk voor de stamgroep.

Mobiliteit vindt vooral intern plaats: leerkrachten zijn inzetbaar in meerdere groepen. Ze worden ingezet op hun aanwezige en door professionalisering ontwikkelde kwaliteiten. Professionalisering is standaard ingebed in het personeelsbeleid van de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof worden leerkrachten uit de vervangingspool ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de ambitie om meer- en hoogbegaafde leerlingen beter te begeleiden. Gezien de formatieve situatie op de school is dit wel een uitdaging voor de school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven