Interconfessionele Basisschool Wereldwijzer

Oerdijk 149 7435 PJ Okkenbroek

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool Wereldwijzer

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een een locatieleider, intern begeleider (IB-er), groepsleerkrachten, onderwijsassistent(en) en vrijwilligers. De locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse 6 gang van zaken en medeverantwoordelijk (samen met het bestuur) voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en financieel beleid. De IB-er is verantwoordelijk voor de zorg, hoe verloopt het leerproces in de groepen en bij individuele leerlingen, en medeverantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid. De leerkrachten verzorgen het onderwijs in de groepen waarbij ze ondersteund worden door een onderwijsassistent. Er wordt gewerkt in stamgroepen waar leerkrachten en onderwijsassistenten samenwerken volgens het slimFit-model. De leerkracht is verantwoordelijk voor de stamgroep.

Mobiliteit vindt vooral intern plaats: leerkrachten zijn inzetbaar in meerdere groepen. Ze worden ingezet op hun aanwezige en door professionalisering ontwikkelde kwaliteiten. Professionalisering is standaard ingebed in het personeelsbeleid van de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof worden leerkrachten uit de vervangingspool ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven