Interconfessionele Basisschool Wereldwijzer

Oerdijk 149 7435 PJ Okkenbroek

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool Wereldwijzer

In het kort

Toelichting van de school

ICB WereldWijzer Okkenbroek bevindt zich midden in het dorp Okkenbroek. Het oorspronkelijke schoolgebouw is gebouwd in 1923. Er gaan 45 leerlingen naar school. De school wordt omringd door een groot schoolplein. De vestiging heeft drie instructielokalen, een groot leerplein en een hoekenlokaal. De gymzaal bevindt zich in het naast gelegen Ons Centrum. Achter de gymzaal is een grasveld waar de school ook gebruik van maakt. De school neemt een belangrijke plaats in binnen de leefgemeenschap Okkenbroek en is betrokken bij een aantal activiteiten in het dorp.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Eigenaarschap
  • Samenwerking
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

ICB WereldWijzer heeft rond de 45 leerlingen die uit een doorsnee van de Nederlandse bevolking komen. Kinderen komen uit het dorp en uit het buitengebied. Het opleidingsniveau van de ouders is over het algemeen op niveau van middelbaar of hoger (beroeps) onderwijs. Het aandeel kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond is gering.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
45
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven