Interconfessionele Basisschool Wereldwijzer

Oerdijk 149 7435 PJ Okkenbroek

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool Wereldwijzer

In het kort

Toelichting van de school

ICB WereldWijzer Okkenbroek bevindt zich midden in het dorp Okkenbroek. Het oorspronkelijke schoolgebouw is gebouwd in 1923. Er gaan een kleine 60 leerlingen naar school. De school wordt omringd door een groot schoolplein. De vestiging heeft drie instructielokalen, een groot leerplein en een hoekenlokaal. De gymzaal bevindt zich in het naast gelegen Ons Centrum. Achter de gymzaal is een grasveld waar de school ook gebruik van maakt.

Er wordt gewerkt vanuit stamgroepen waarin volgens het SlimFit-model met een groepsleerkracht en een onderwijsassistent wordt gewerkt. Vanuit de gedachte om het onderwijs gepersonaliseerd aan te bieden zullen de leerlingen steeds meer begeleid gaan worden volgens leerlijnen.

De school neemt een belangrijke plaats in binnen de leefgemeenschap Okkenbroek en is betrokken bij een aantal activiteiten in het dorp.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

ICB WereldWijzer heeft rond de 55/60 leerlingen die uit een doorsnee van de Nederlandse bevolking komen. Kinderen komen uit het dorp en uit het buitengebied. Het opleidingsniveau van de ouders is over het algemeen op niveau van middelbaar of hoger (beroeps) onderwijs. Het aandeel kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond is gering.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
58
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven