Darwin

Lavendel 1 5061 WB Oisterwijk

  • Schoolfoto van Darwin
  • Schoolfoto van Darwin
  • Schoolfoto van Darwin
  • Schoolfoto van Darwin
  • Schoolfoto van Darwin

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij OBS Darwin

Darwin is een kleinschalige, laagdrempelige school, waar vanuit een sterk pedagogisch klimaat iedereen de mogelijkheden krijgt zijn/haar talenten te ontwikkelen. Sfeer, veiligheid, vertrouwen en respect zijn hiervoor de basiselementen. Als een kind, na acht jaar, de school verlaat, ziet het de toekomst vol vertrouwen tegemoet, is het zich bewust van de eigen kwaliteiten, kan het gezonde relaties aangaan én kijkt het met plezier terug op de tijd bij Darwin.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen groeien
  • Veilige omgeving
  • Expliciete Directe Instructie
  • Eigenaarschap
  • Betekenisvol leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven