Openbare basisschool De Kikkenduut

Burg. Verwielstraat 65 5062 GC Oisterwijk

  • Kamp in het Prehistorisch Museum Eindhoven
  • Je goed en veilig kunnen bewegen in het verkeer is heel belangrijk. We leren de kinderen theorie en oefenen in de praktijk.
  • We maken een robot die zelfs kan schrijven. Gelukkig kunnen onze kinderen zelf ook goed schrijven.
  • Ieder jaar gaan we met de hele school naar de Duinen. Een dag om nooit te vergeten!
  • Alle leerlingen  krijgen 8 keer per jaar dansles van Marieke. Tijdens de viering kun je hier meer van zien.

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u de schoolvenster van openbare basisschool De Kikkenduut heeft gevonden. U vindt hier praktische informatie over onze school.  Op onze website www.kikkenduut.nl kun je nog meer lezen over onze visie en missie en actualiteiten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid (ik)
  • Zelfontplooiing (groei)
  • Saamhorigheid (samen met jou)
  • "Ik groei samen met jou!"

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
330
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven