Openbare basisschool De Kikkenduut

Burg. Verwielstraat 65 5062 GC Oisterwijk

  • Kamp in het Prehistorisch Museum Eindhoven
  • Pleintje Verkeer
  • Een schrijvende robot maken
  • Het jaarlijks schooluitje
  • Danslessen voor alle groepen van Marieke

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u de schoolvenster van openbare basisschool de Kikkenduut heeft gevonden. Graag vertellen we u meer over onze school. U vindt hier praktische informatie.  Uiteraard kunt u op onze website www.kikkenduut.nl kennismaken met onze visie en werkwijze en met het team van de Kikkenduut.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid (ik)
  • Zelfontplooiing (groei)
  • Saamhorigheid (samen met jou)
  • "Ik groei samen met jou!"

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van de Kikkenduut is in schooljaar 2019-2020 sterk gestegen. Als gevolg hiervan zal in schooljaar 2020-2021 een 14e groep worden gerealiseerd..
Weergave

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven