Basisschool De Coppele

Willem de Zwijgerlaan 59 5061 TB Oisterwijk

  • Schoolfoto van Basisschool De Coppele
  • Schoolfoto van Basisschool De Coppele
  • Schoolfoto van Basisschool De Coppele
  • Schoolfoto van Basisschool De Coppele
  • Schoolfoto van Basisschool De Coppele

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het schoolvenster van Basisschool De Coppele. Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. Naast eigen gegevens van de school, zijn gegevens ook afkomstig van DUO en de Inspectie. De school geeft waar nodig een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school en schoolprestaties. 

Voor een compleet beeld van de school kunt u het beste een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directie maken en krijgt u een rondleiding.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In onze regio is sprake van krimp van het aantal leerlingen. Op basisschool De Coppele daalt het leerlingenaantal ook enigszins. Op teldatum 1 oktober 2013 heeft BS De Coppele 187 leerlingen. In vergelijking met andere scholen in de omgeving is de daling van het aantal leerlingen minder groot.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven