School voor Speciaal Basisonderwijs Mozaik

Willem de Zwijgerlaan 63 5061 TB Oisterwijk

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Mozaik
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Mozaik
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Mozaik

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het schoolvenster van School voor Speciaal Basisonderwijs Mozaik.

Dit venster biedt u informatie over het aantal leerlingen, de behaalde resultaten en de samenstelling van het team. Naast eigen gegevens van de school, zijn gegevens ook afkomstig van DUO en de Inspectie. De school geeft waar nodig een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Voor een compleet beeld van de school, kunt u het beste een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en krijgt u een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Rust
  • Vertrouwen
  • Gespecialiseerde leerkrachten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven