AZC-school Oisterwijk

Kievitsblekweg 4 5062 SV Oisterwijk

Schoolfoto van AZC-school Oisterwijk

In het kort

Toelichting van de school

De AZC-school ligt sinds 2001 op het terrein van het asielzoekerscentrum. De opvang en begeleiding van asielzoekers is de verantwoordelijkheid van het COA (Centrale Opvang voor Asielzoekers). Op dit moment is het AZC een regulier Centrum waar vluchtelingen wonen die midden in hun procedure zitten of een verblijfsvergunning hebben en in afwachting zijn van een woning ergens in Nederland.

Op onze school besteden we vooral tijd aan woordenschat, lezen en rekenen. We proberen de achterstand tot hun Nederlandse leeftijdsgenoten op een reguliere school zo klein mogelijk te maken in de tijd dat ze hier zijn. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nederlandse taal
  • Veilige omgeving
  • Integratie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is verdeeld in een Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw. Iedere groep heeft maximaal 20 leerlingen.

Aangezien er veel wisselingen zijn op het asielzoekerscentrum, verandert de samenstelling en daarmee ook het leerlingenaantal per groep wekelijks.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven