Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Montfortlaan 20 5688 NM Oirschot

Schoolfoto van Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Bij de uitkomsten van de leerlingtevredenheid zien wij dat we, zeker gezien de landelijk benchmark, goede scores hebben behaald. Daarmee concluderen we dat er een hoge mate van tevredenheid onder de leerlingen is. Een gesprek met een afvaardiging van de leerlingen bevestigde dit beeld. Hoewel we heel tevreden zijn met dit resultaat hebben we ook gekeken naar wat er nog beter zou kunnen en hoe we zaken kunnen bestendigen. Deze informatie hebben we meegenomen in de plannen voor komend schooljaar.

 
Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bij de uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek, zien we mooi resultaten. Als school scoren wij, gezien de benchmark, op het landelijk gemiddelde. Hoewel dit mooie voldoendes zijn, hebben wij de wens om boven het landelijk gemiddelde te scoren. Bovendien waren er een paar cijfers die lager dan onze verwachting waren. Het gesprek met een vertegenwoordiging van de ouders en met de MR, heeft hierin veel verduidelijkt. Met de inzichten uit deze feedback kunnen wij komend schooljaar gericht werken aan het verbeteren van de cijfers. Uiteraard zijn wij wel blij met het feit dat de algemene tevredenheid onder onze ouders goed is.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven