Openbare Basisschool De Korenbloem

Castaert 98 5688 PG Oirschot

  • In het najaar van 2013 zijn we in het nieuwe gebouw getrokken. We zijn er erg trots op!
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Korenbloem
  • Een veilige plek om samen te spelen.
  • Wil je even je energie kwijt? Dat kan op ons geliefde pannaveld. Zelfs na school is het een gezellige ontmoetingsplaats!
  • In ons gebouw werken we samen met kinderopvang en BSO ikOOK!

In het kort

Toelichting van de school

Bedankt voor uw interesse voor onze school.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Korenbloem. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Veel van de gegevens vindt u ook in onze schoolgids die via de website van de school te vinden is.

Wilt u meer informatie over ons, bezoek dan onze website http://www.obsdekorenbloem.nl/

Graag tot ziens op onze school OBS De Korenbloem in Oirschot.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis
  • Veiligheid
  • Vertrouwen en respect
  • Zelfstandigheid
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ieder jaar op 1 oktober wordt dit aantal actueel gemaakt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
230
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In Oirschot is ikOOK! vanaf 1 oktober 2013 gestart in de nieuwbouw van OBS De Korenbloem.
ikOOK! gaat binnen dit Integraal Kindcentrum dagopvang en peuterochtenden bieden voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in een verticale groep. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zullen wij voorschoolse en naschoolse opvang aan gaan bieden.

Natuurlijk zijn wij ook tijdens de schoolvakanties open! 

Wilt u meer weten over de dagdagelijkse gang van zaken op deze locatie? Lees dan ons pedagogisch werkplan "Zo zijn onze manieren!" voor het kinderdagverblijf in de Korenbloem  en/of "Zo zijn onze manieren!" voor de buitenschoolse opvang in de Korenbloem.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uiteraard heeft OBS De Korenbloem een sociaal veiligheids plan, een antipest-protocol, de geweldcode huiselijk geweld. Deze documenten zijn via de website van de school in te zien.

Terug naar boven