Speelleerplein de Fonkeling

Bernadettestraat 1 5688 KN Oirschot

  • Schoolfoto van Speelleerplein de Fonkeling
  • Schoolfoto van Speelleerplein de Fonkeling
  • Schoolfoto van Speelleerplein de Fonkeling
  • Schoolfoto van Speelleerplein de Fonkeling
  • Schoolfoto van Speelleerplein de Fonkeling

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een speelleerplein voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar (in samenwerking met Korein Kinderplein). Op de Fonkeling begeleiden we kinderen vanuit onderwijskundig perspectief zo goed mogelijk in hun ontwikkeling. Belangrijk hierin zijn een goede aansluiting op het (voortgezet) onderwijs dat past bij de capaciteiten, mogelijkheden en interesses van de kinderen en de persoonlijke en maatschappelijke vorming. Om dat doel te bereiken vinden we het belangrijk dat ons onderwijs gericht is op kennis én vaardigheden. We laten kinderen ontdekken wat ze kunnen, wat ze leuk vinden en wat hun mogelijkheden zijn. Zo vinden kinderen hun eigen plek: op onze school, in het voorgezet onderwijs én in de maatschappij.

Meer informatie over ons speelleerplein vind je terug op onze website of krijg je door een rondleiding (klik hier voor contactgegevens), je bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Samen
  • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Sociaal Veiligheidsplan en het anti-pestprotocol worden jaarlijks herzien en zijn te vinden op de pagina Veiligheid, op de website van de school.

Terug naar boven