Speelleerplein de Fonkeling

Bernadettestraat 1 5688 KN Oirschot

 • Schoolfoto van Speelleerplein de Fonkeling
 • Schoolfoto van Speelleerplein de Fonkeling
 • Schoolfoto van Speelleerplein de Fonkeling
 • Schoolfoto van Speelleerplein de Fonkeling
 • Schoolfoto van Speelleerplein de Fonkeling

In het kort

Toelichting van de school

Hallo! Welkom op de schoolpagina van speelleerplein de Fonkeling!

Wij zijn een speelleerplein voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar (in samenwerking met Korein Kinderplein).
Op de Fonkeling proberen we kinderen vanuit onderwijskundig perspectief zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling.
Belangrijk hierin zijn een goede aansluiting op het (voortgezet) onderwijs dat past bij de capaciteiten, mogelijkheden en interesses van de kinderen en de persoonlijke en maatschappelijke vorming. Om dat doel te bereiken vinden we het belangrijk dat ons onderwijs gericht is op kennis én vaardigheden. We laten kinderen ontdekken wat ze kunnen, wat ze leuk vinden en wat hun mogelijkheden zijn. Zo vinden kinderen hun eigen plek: op onze school, in het voorgezet onderwijs én in de maatschappij.

‘Leren is betekenisvol wanneer een kind zelf weet wat hij of zij er in de ‘echte wereld’ aan heeft.’

We heten de Fonkeling en dat is niet voor niets! Wij willen onze leerlingen het onderwijs geven waar ze van gaan stralen. Dat doen wij door in te steken op succeservaringen. We vinden het belangrijk dat kinderen ervaren en beseffen wat ze allemaal kunnen. Zo blijven ze betrokken bij hun onderwijs en dat zorgt ervoor dat ze geconcentreerd zijn, een onderzoekende houding aannemen en graag willen leren. Om betrokkenheid te creëren geven we onderwijs dat niet te makkelijk is, maar ook niet te moeilijk. We bieden de kinderen leerstof aan die ‘net even wat verderop ligt', in de zone van de naaste ontwikkeling. Dat onderwijs bieden we aan op het moment dat een kind eraan toe is. Wanneer dat is kan per kind verschillen. Daarnaast is het voor betrokkenheid belangrijk dat we inspelen op de actualiteit, betekenisvol onderwijs geven dat samenhangt, het doel altijd duidelijk maken aan de kinderen, werken met gemotiveerde en professionele leerkrachten en gebruik maken van ICT-toepassingen. We bereiden de kinderen voor op de toekomst door naast kennis (juist) in te zetten op vaardigheden als kritisch en probleemoplossend denken, samenwerken, creativiteit, vindingrijkheid, zelfstandigheid, omgaan met informatie en sociale vaardigheden. We willen op deze manier bijdragen aan een uitdagende en brede ontwikkeling van kinderen, zodat kinderen kunnen toepassen wat ze geleerd hebben, zelf keuzes kunnen maken, samenwerken en samenleven. Zo kunnen zij inspelen op een steeds veranderende maatschappij. Om onze visie elke dag in praktijk te brengen werken we met een aantal uitgangspunten

Een paar voorbeelden daarvan zijn:

 • Kinderen leren op verschillende manieren; Kinderen willen een bepaalde zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid;
 • Kinderen doen graag succeservaringen op, dat geeft vertrouwen;
 • Kinderen leren met en van elkaar onder begeleiding van enthousiaste lerende leerkrachten.

Door ons onderwijs in te richten volgens deze uitgangspunten wordt leren vanzelfsprekend en gaan de kinderen er het liefste ook aan het einde van de schooldag nog mee door.

Meer informatie over ons speelleerplein vind je terug op onze website of krijg je door een rondleiding (klik hier voor contactgegevens), je bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Open
 • Samen
 • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven