Basisschool EigenWijs

Hoofdstraat 28 5808 AV Oirlo

Schoolfoto van Basisschool EigenWijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tot en met schooljaar '14-'15 zijn de getoonde resultaten van bs Maria Oirlo. Vanaf schooljaar '15-'16 betreft het kinderen van de leerlingen uit groep 8 bs EigenWijs (Oirlo-Castenray).  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerstromen van de scholen voor voortgezet onderwijs waar onze leerlingen naar uitstromen komen niet helemaal overeen met de leerstromen die in Vensters PO gepubliceerd worden. In onze schoolgids ziet u de voor onze leerlingen geldende leerstroom. Voor schooljaar 2015-2016 was de uitstroom van de 28 leerlingen;     

Praktijkonderwijs:  1ll.= 3       

VMBO BL&B:          2 ll.= 7%

VMBO TH & TK/KT: 13 lln. = 47%                                                            

HAVO-VWO:           12 lln. = 43%   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven