Basisschool EigenWijs

Hoofdstraat 28 5808 AV Oirlo

Schoolfoto van Basisschool EigenWijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van op de website van ‘Scholen op de kaart’ / ‘Vensters PO’. Onze school is één van de scholen van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio (SPOVenray). Alle scholen van de SPOV vinden het belangrijk om transparant te zijn over hun resultaten en andere gegevens zoals die op deze pagina worden weergegeven. Daarnaast vinden we het ook van groot belang dat deze gegevens in de juiste context worden geplaatst. Cijfers alleen zijn onvolledig als het gaat over de opbrengsten en het functioneren van de school. Wij zijn van mening dat een school veel meer is dan de resultaten die op deze pagina staan vermeld. Daarom willen we u vragen onze website, www.bseigenwijs.nl , te bezoeken. Hierop vertellen we u over waar we voor staan, wat belangrijk is voor de interpretatie van de gegevens en de context waarin deze worden behaald. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de school, of met SPOVenray; info@spovenray.nl .

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vrijwel alle leerlingen komen uit Oirlo en Castenray. De (voormalige) scholen uit beide dorpen hebben vanwege de bevolkingskrimp de afgelopen jaren te maken gehad met een sterke leerlingendaling. Dit heeft in augustus 2015 geresulteerd in een fusie tussen bs Maria en bs de Stek. In het overzicht ziet u de leerlingaantallen op de vestiging in Oirlo, de huidige basisschool EigenWijs. De aantallen vanaf schooljaar 2015-2016 gelden voor bs EigenWijs.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven