BS De Kleine Weide

Kloosterstraat 3 5394 AK Oijen

  • Schoolfoto van BS De Kleine Weide
  • Schoolfoto van BS De Kleine Weide
  • Schoolfoto van BS De Kleine Weide
  • Schoolfoto van BS De Kleine Weide

Het team

Toelichting van de school

De inzet van onderwijzend personeel voor de school betreft in het totaal 5,3 fte verdeeld over 5 groepen.

De intern begeleider begeleidt leerkrachten en individuele leerlingen waar mogelijk met 0,6 fte.

Daarnaast zijn er twee onderwijsassistenten voor 1,0 fte en 0,5 fte (OOP) en een interieurverzorgster, 0,22 fte (OOP) aanwezig.

De directeur is voor 0,6 fte aan de school verbonden. 

Verder is er iedere twee weken een muziekdocent aanwezig op donderdag en 3 dagdelen per week een gymdocent vanuit het Sport- en Educatie Centrum.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Kleine Weide is aangesloten bij vervangingspool CPV Ingenium. In principe moeten de vervangingen van daaruit goed worden georganiseerd. Het komt helaas voor dat er geen vervanger beschikbaar is. Uitgangspunt is dan dat gekwalificeerd personeel ingezet wordt om het dagelijkse lesprogramma met de leerlingen te doorlopen. Indien er toch geen invallers voorhanden zijn dan worden onderstaande stappen genomen:

- Duo-collega wordt benaderd. Overige parttimers worden gevraagd.

- Inzetten van onderwijs-/klassenassistenten onder supervisie van een leerkracht of directeur.

- Inzetten van (LIO-) stagiaires onder supervisie van een leerkracht of directeur.

- Opdelen van de groep.

- Laatste noodgreep: kinderen worden thuis gehouden. Uiterlijk om 07.30u. worden ouders hiervan via een urgent bericht op SchouderCom op de hoogte gebracht. Indien er meerdere dagen geen vervanging is, wordt het leed verdeelt en zal een andere groep thuis moeten blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt in groep 1/2 gewerkt met de methode Kleuterplein en Rekenplein. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De volgende methodes:

Veilig Leren Lezen KIM versie.

Technisch en Begrijpend lezen middels Nieuwsbegrip aangevuld met eigen teksten.

Staal Taal en Staal Spelling.

Wereld in Getallen 5.

Wereldoriëntatie in thema's met aandacht voor alle kerndoelen betreffende aardrijkskunde, natuur en geschiedenis.

Junior Bosatlas en bijbehorende werkboeken.

Levensbeschouwing en sociaal emotionele ontwikkeling: Zelf ontworpen lessen voor SWPBS en Fides.

Stepping Stones Junior

Schooltelevisie: Koekeloere, Huisje boompje beestje, Studio Snugger, Denk-Door en Doe natuur, Jeugdjournaal

VVN verkeersmethode

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We willen zoveel mogelijk leerlingen uit het dorp binnen de school houden. De ondersteuning richt zich vooral op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij spraak- en taalproblemen. We zetten daarvoor ook expertise van buitenaf in, zodat wij deze leerlingen binnen de groep kunnen behouden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment is een leerkracht in opleiding tot rekencoördinator. Verder verwachten we de komende periodes geen wijzigingen in ons aanbod. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven