Openbare Basisschool de Opstap

Heemstrasingel 45 9062 GE Oentsjerk

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Opstap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Opstap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Opstap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Opstap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Opstap

Leerlingtevredenheid toelichting

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Begin 2018 is een oudertevredenheidspeiling afgenomen. Helaas was de respons laag en niet evenredig verdeeld over de groepen.

De uitkomsten zijn besproken in team en MR en aandachtspunten eruit zijn opgenomen in het schooljaarplan.

In 2021 wordt er een nieuwe oudertevredenheidspeiling afgenomen. Vanwege Covid-19 is dat in het schooljaar 2019-2020 niet gebeurd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven