Openbare Basisschool de Opstap

Heemstrasingel 45 9062 GE Oentsjerk

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Opstap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Opstap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Opstap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Opstap
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Opstap

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel doen we een beroep op de vervangerspool. 
Ook gebeurt het dat een duo-collega vervangt.
Mocht er geen vervanging zijn, dan worden in eerste instantie de leerlingen over de andere groepen verdeeld.
In het uiterste geval kan het voorkomen dat een groep leerlingen naar huis wordt gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS De Opstap werkt met vier combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8.

Daarnaast is er voor twee dagen per week een leerkracht extra aanwezig om ondersteuning in de groepen te bieden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij willen graag dat kinderen uit Oentsjerk zo lang mogelijk in het reguliere basisonderwijs kunnen blijven. Tot het niet meer kan, totdat we het onderwijs niet meer passend kunnen maken. Dan gaan we samen met ouders op zoek naar andere oplossingen. Samen met de ouders / verzorgers wordt er dan gekeken welke vorm van onderwijs dan wel passend is. We doen dit altijd vanuit de geldende zorgstructuur van de school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven