De Bongerd

Dorpsstraat 16 8167 NL Oene

 • Schoolfoto van De Bongerd
 • Schoolfoto van De Bongerd
 • Schoolfoto van De Bongerd
 • Schoolfoto van De Bongerd
 • Schoolfoto van De Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool De Bongerd is een openbare basisschool die zijn naam dankt aan de appelboomgaard, die vroeger achter de school lag. Onze kinderen zijn onze oogappels en zo treden we ze ook tegemoet.
We vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren. Ons motto is: 'Steeds een stapje verder'. Samen creëren we een school waar ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en zichzelf stap voor stap te ontwikkelen. Dit past bij het openbare karakter van onze school.
Daarbij houden we rekening met verschillen tussen kinderen én hun onderwijsbehoeftes.  Door goed te kijken naar wat een kind nodig heeft, sluiten we aan bij wat ze nodig hebben en proberen we het optimale uit onze leerlingen te halen. Wat handig is om te weten: Bij ons alles onder één dak, van peuterspeelzaal tot buitenschoolse opvang.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Daltonschool in het groen
 • Rustige leeromgeving
 • Aandacht: groep én individu
 • ICT, maar ook creativiteit
 • Burgerschap en Engels 1-8

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar stromen er altijd weer nieuwe kinderen in, zodat het aantal steeds blijft veranderen. 

De grafiek van de afgelopen jaren geeft een wat vertekend beeld. Na het sluiten van de Zuukerschool in 2019 is er een samenvoeging geweest met De Bongerd, wat maakte dat er plots meer kinderen op de school stonden ingeschreven. Niet alle leerlingen van de Zuukerschool zijn ook daadwerkelijk op De Bongerd gestart na de zomervakantie, soms is er gekozen voor een school in Epe of Vaassen. 

Er is met betrekking tot de grafiek een wijziging doorgevoerd waarop de gegevens zichtbaar worden. De zogenaamde teldatum is verplaatst van 1 oktober naar 1 februari. Op 1 februari 2023 waren er 49 leerlingen ingeschreven op De Bongerd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 • Leerkrachten zijn bereikbaar via Parro, een beschermde digitale omgeving (met chat-functie)
 • Directeur en leerkrachten zijn bereikbaar via de e-mail

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven