School met de Bijbel

Houtweg 24 8167 PL Oene

Schoolfoto van School met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

Op school leer je niet alleen lezen en schrijven, denken en doen, maar ook vriendschappen ontwikkelen, je plaats ontdekken in een groep, omgaan met mensen die uit een heel ander ‘nest’ komen.

In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) zo’n 8000 uur toe aan de school. Omdat scholen sterk van elkaar kunnen verschillen is het belangrijk om te weten waar uw school voor staat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven