Basisschool Joris De Witte

Jan Wolkerslaan 16 2343 BK Oegstgeest

Schoolfoto van Basisschool Joris De Witte

In het kort

Toelichting van de school

Schoolvenster is een medium waar iedereen informatie kan zien en lezen over alle scholen in ons land. Verschillende gegevens die van belang zijn staan in dit Schoolvenster. Dit medium is steeds in ontwikkeling net als onze school en zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe of veranderde informatie.

CBS " Joris de Witte" is een van de acht basisscholen in Oegstgeest. De school staat in het noordelijk gedeelte van Oegstgeest in de wijk Haaswijk/Morsebelpolder. Het is een christelijke school met een eigen schoolbestuur. Het bestuur bestaat uit ouders van de kinderen die onze school bezoeken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Korte lijnen in de organisatie
  • Waarden en normen
  • Veilige leeromgeving
  • Heldere einddoelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren geeft een afname van het aantal leerlingen te zien. Dit werd veroorzaakt door minder kinderen met een basisschoolleeftijd in de wijk, waar de school staat. Op dit moment stabiliseert het leerlingenaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven