Basisschool Joris De Witte

Jan Wolkerslaan 16 2343 BK Oegstgeest

 • Schoolfoto van Basisschool Joris De Witte
 • Schoolfoto van Basisschool Joris De Witte
 • Schoolfoto van Basisschool Joris De Witte
 • Schoolfoto van Basisschool Joris De Witte
 • Schoolfoto van Basisschool Joris De Witte

In het kort

Toelichting van de school

CBS Joris de Witte is een warme en toegankelijke basisschool in Oegstgeest, die vanuit het christelijke gedachtegoed een fijne plek wil bieden aan ieder kind dat hier les volgt. Wij hebben iets meer dan 200 leerlingen. De Joris de Witte is gevestigd in de wijk Haaswijk met een kinderopvangorganisatie direct naast ons. 

De Joris de Witte is een school met kansen voor alle leerlingen. Ieder kind wordt begeleid bij het ontwikkelen van emotionele, sociale, cognitieve, creatieve en lichamelijke vaardigheden. Ieder kind is verschillend en heeft zijn/haar talenten. Daar geven wij graag de ruimte voor. Hiervoor zijn respect voor elkaar en een veilige omgeving noodzakelijk. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij hem/haar past. Wij willen als school een veilige leeromgeving bieden waarin kinderen zich volop kunnen ontwikkelen.

Belangrijke pijlers van de Joris de Witte:

 • Respect en de waarde van samenleven met elkaar;
 • gestructureerde klassikale instructies van waaruit op verschillende niveaus verwerkt wordt;
 • thematisch werken aan burgerschapsvorming en wereldoriëntatie;
 • leerlingenraad;
 • talentontwikkeling;
 • professionele cultuur (inzet methodiek stichting leerKRACHT).

U bent natuurlijk van harte welkom voor een bezoek aan de school; om een kijkje te nemen in de groepen en om in een persoonlijk gesprek uw vragen te stellen. Vraag hier een afspraak aan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kwaliteit
 • Veiligheid
 • Eigenaarschap
 • Samenwerking
 • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal laat de laatste jaren een lichte daling zien. In de wijk zijn minder kinderen woonachtig in de basisschoolleeftijd. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren licht zal stijgen. 

Op de Joris de Witte wordt op dit moment geen wachtlijst gehanteerd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Joris de Witte blijven vrijwel alle kinderen tussen de middag op school en eten samen met de leerkracht in de klas. Na het eten gaan de kinderen met medewerkers van de SKO naar buiten om lekker even hun energie kwijt te kunnen. De leerkrachten hebben dan pauze.

Voor de opvang tijdens het buitenspelen betalen ouders per jaar, in 5 termijnen, een bijdrage die niet winstgevend maar kostendekkend is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven