Daltonschool Oegstgeest

Jan Wolkerslaan 18 2343 BK Oegstgeest

  • Schoolfoto van Daltonschool Oegstgeest
  • Schoolfoto van Daltonschool Oegstgeest
  • Schoolfoto van Daltonschool Oegstgeest
  • Schoolfoto van Daltonschool Oegstgeest
  • Schoolfoto van Daltonschool Oegstgeest

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Daltonschool Oegstgeest bestaat uit een goede mix van jong en oud en startende en ervaren leerkrachten. Al onze leerkrachten hebben een specifieke Daltonbevoegdheid (of behalen die zo snel mogelijk na indiensttreding). Er is een verscheidenheid aan opleidingen en expertise bovenop de bevoegdheid als leerkracht of onderwijsassistent. We werken intensief samen met onze collega's van De Buren, de SKO die in hetzelfde pand als onze school gevestigd is. We leren van en met elkaar.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie wordt de duo leerkracht gevraagd in te vallen. De volgende stap is inzetten van het ambulante personeel. Daarna benaderen we de leerkrachten in onze vervangingspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We vinden het heel belangrijk dat jonge kinderen nog alle ruimte krijgen om te spelen en zo op ongedwongen wijze hun wereld te verkennen. Jonge kinderen moeten alle gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen wat betreft:

  • Zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven).
  • Motoriek (klimmen, rennen, glijden, ballen, spelen met zand en klei, puzzelen, knippen, verven).
  • Taal (praten, luisteren, poppenkast spelen, toneelspelen, liedjes, versjes en rijmpjes).
  • Omgang met anderen (samenspelen, samenwerken).

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

DOOR MIDDEL VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN SPECIALISEERT HET TEAM ZICH OP VERSCHILLENDE VLAKKEN. DALTONSCHOOL OEGSTGEEST INVESTEERT IN KWALITEIT IN ZORG EN ONDERWIJSBEHOEFTEN. SAMENWERKING EN UITWISSELING VAN INFORMATIE IS EEN BELANGRIJK WAARDE.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven