Daltonschool Oegstgeest

Jan Wolkerslaan 18 2343 BK Oegstgeest

  • Schoolfoto van Daltonschool Oegstgeest
  • Schoolfoto van Daltonschool Oegstgeest
  • Schoolfoto van Daltonschool Oegstgeest
  • Schoolfoto van Daltonschool Oegstgeest
  • Schoolfoto van Daltonschool Oegstgeest

In het kort

Toelichting van de school

De Daltonschool Oegstgeest is een openbare school. Alle kinderen zijn welkom. Ouders kiezen voor onze school vanwege het openbare karakter, het Daltonconcept en de goede uitstroomresultaten. Leerlingen leren zelfstandige keuzes maken en samen te werken. In de ochtend staan lezen, schrijven en rekenen op het programma. In de middag zetten we onderzoekend leren in om de wereld te ontdekken, o.a. in ons buitenlokaal, de moestuin.

The Daltonschool Oegstgeest is a public school that welcomes all children. Parents choose our school because of the Daltonconcept, the public character and our good results. We teach our pupils to make independent choices and to collaborate with eachother. Each morning we start with reading, writing and calculating. In the afternoons we teach history, geography, biology and technology. We discover the world and the pupils' talents, for instance in our outside classroom, the kitchen garden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ZELFSTANDIG VERANTWOORDELIJK
  • SAMENWERKEND RESPECTVOL
  • INTERNATIONAAL
  • DALTONSCHOOL
  • ENGELS IN ALLE GROEPEN

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Daltonschool Oegstgeest ligt midden in Haaswijk, een groene wijk uit begin jaren negentig. De wijk vergrijst. Er wonen minder kinderen dan in de hoogtijdagen. Dat zie je ook terug op onze kleine en overzichtelijke school. Leerlingen leren in relatief kleine groepen en krijgen veel aandacht.

The Daltonschool is situated in the midst of Haaswijk, a typical nineties newtown with abundant greenery. The population varies in age and there are less children in the area than in the heydays. That's why our school is small: we count 8 groups in total. The benefit? Relatively small groups and personal attention for each pupil.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven