Daltonschool Oegstgeest

Jan Wolkerslaan 18 2343 BK Oegstgeest

Schoolfoto van Daltonschool Oegstgeest

In het kort

Toelichting van de school

De Daltonschool Oegstgeest is gewoon een goede school waar alle kinderen uit de buurt welkom zijn. Het is de maatschappij in het klein. Iedereen leert er met en van elkaar. We vinden lezen, schrijven en rekenen belangrijk en zetten spelend en onderzoekend leren in om de wereld te ontdekken. Bijvoorbeeld in ons buitenlokaal, de moestuin.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ZELFSTANDIG VERANTWOORDELIJK
  • SAMENWERKEND RESPECTVOL
  • INTERNATIONAAL
  • DALTONSCHOOL
  • ENGELS IN ALLE GROEPEN

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Daltonschool Oegstgeest ligt in Haaswijk. Er wonen minder kinderen dan voorheen in deze wijk. Dat zie je ook terug bij ons op school. Het voordeel is dat onze leerlingen in relatief kleine groepen zitten en veel aandacht krijgen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven