Openbare Basisschool De Vogels

Jac. P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vogels
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vogels
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vogels
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vogels

Het team

Toelichting van de school

Het team van OBS de Vogels bestaat uit bevlogen medewerkers. We hebben een een goede mix tussen startend en (meer) ervaren teamleden en daarnaast met een verscheidenheid aan opleidingen en expertise bovenop de bevoegdheid als leerkracht. Dat maakt ons tot een flexibel, energiek en ondernemend team. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is, zoeken we vervanging binnen het eigen cluster. Mocht binnen het cluster geen vervanging beschikbaar zijn, dan vragen we naar beschikbaarheid binnen het team.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS de Vogels hanteren wij het waaiermodel, we hebben zowel jaar- als combinatiegroepen. De school is verdeeld in vier clusters van groepen die nauw samenwerken. Dit zijn de clusters 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Alle kinderen starten in een combinatiegroep 1/2. Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 gaat uw kind naar de jaargroep 3 of de combinatiegroep 3/4. We bepalen wat de best passende plek voor uw kind is op grond van verschillende indicatoren, zie hiervoor de schoolgids. 

Binnen de clusters wordt het aanbod op elkaar afgestemd, de kinderen in beide groepen 3 bijvoorbeeld krijgen hetzelfde aangeboden. Daarnaast werken de kinderen regelmatig groepsdoorbroken in niveaugroepen binnen het cluster. Op die manier stemmen we de instructie en het niveau nog beter af op de behoefte van uw kind.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen hebben de kinderen elke dag een kring met de eigen groep. In deze kring komen allerlei aspecten van het actuele thema aan bod.

Daarnaast zijn er instructiekringen ingedeeld op niveau voor rekenen en taal. En doen alle kleuters tweemaal in de week een circuit van 20 minuten, waarbij ze met materiaal werken dat alle ontwikkelingsgebieden van kleuters aanspreekt.

Muziek en bewegingsonderwijs worden door vakdocenten gegeven. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Rekenen, lezen en schrijven vormen de kernvakken. We maken bij deze vakken, na een interactieve instructie door de leerkracht, vanaf groep 4 gebruik van Snappet als adaptieve verwerkingssoftware. De kinderen krijgen hiervoor de beschikking over een Chromebook vanuit school.   

Binnen wereldoriëntatie werken we thematisch en integreren we de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. De kinderen maken aan het eind van een thema een presentatie van hun eigen onderzoek binnen het thema.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is welkom op onze school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij willen de komende periode meer kennis krijgen als het gaat om de basisvaardigheden. 

Het leesonderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Wij willen dit aanbod versterken en verdiepen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hebben geen kinderopvang (0-4jr) in het gebouw (wel een BSO). Een warme overdracht vanuit de kinderopvang vinden wij als school belangrijk; dit zorgt voor een vliegende start voor kleuters die starten bij ons op school.

In de toekomst willen wij nauwer gaan samenwerken met kinderopvang organisaties.

Terug naar boven