Gevers Deutz Terwee

Terweeweg 106 2341 CV Oegstgeest

  • Het expressionistische schoolgebouw in 'Amsterdamse Stijl' is ontworpen door de Nederlandse architect A.T. Kraan in 1928.
  • Schoolfoto van Gevers Deutz Terwee
  • Schoolfoto van Gevers Deutz Terwee
  • Schoolfoto van Gevers Deutz Terwee

In het kort

Toelichting van de school

We werken op de Gevers-Deutz Terweeschool met een enthousiast team en enthousiaste kinderen. We blijven continu in ontwikkeling en houden elkaar scherp. Voor ons is dit vanzelfsprekend verbonden met vertrouwen hebben in elkaar en gebruik maken van ieders kwaliteiten. Juist het met elkaar verantwoordelijk zijn doet een ieder groeien en wij willen in dit proces graag een stimulerende rol spelen naar elkaar en naar de kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jij bent uniek
  • Je hebt het in je
  • Blijf ontdekken
  • Samen zijn we GDT
  • Have fun!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment hebben we ruim 400 leerlingen in de leeftijd van vier t/m twaalf jaar die bij ons op school lessen volgen. We kunnen ruimte bieden aan 16 groepen en vanaf het voorjaar een instroomgroep. We streven naar groepen met niet meer dan 27 leerlingen. In de huidige samenstelling gaat het om vier combinatiegroepen voor de leerjaren 1 en 2 en twaalf homogene groepen voor de leerjaren 3 t/m 8. Voor elk leerjaar hebben wij twee groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
413
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven