Het DOK

Rustenburgerpad 8 2342 BT Oegstgeest

Schoolfoto van Het DOK

In het kort

Toelichting van de school

Het DOK is een openbare school in Oegstgeest waar les wordt gegeven vanuit de organisatievorm unitonderwijs. In de school wordt er lesgegeven in schoolkamers en de lesstof verwerkt in verschillende units; onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Het DOK biedt leerlingen, ouders en leerkrachten een vertrouwde en veilige omgeving. Het DOK is een brede school. Dit houdt in dat binnen ons gebouw meerdere instanties gehuisvest zijn waarmee wij samen werken. Door deze indeling is het mogelijk dat uw kind, vanaf 0 jaar tot de leeftijd waarop hij of zij de school verlaat, in het gebouw verzorging en onderwijs kan krijgen. Onze school is gehuisvest in de nieuwbouwwijk Nieuw Rhijngeest en staat in een veilige omgeving met veel speelruimte. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Unitonderwijs
  • Uitdagende leeromgeving
  • Veilig voelen
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Leergierig en autonoom

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Het DOK is een groeischool. De school bevindt zich in een nieuwbouwwijk waardoor de school in aantal leerlingen toeneemt. Na een verloop van tijd zal dit stabiliseren en ook weer afnemen. Door deze groei zal er op zeer korte termijn extra ruimte worden gecreëerd. 

Op Het DOK zitten leerlingen uit verschillende gemeentes en vervult de school een regionale functie (zie kaart: waar wonen de leerlingen van deze school?). 

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
440
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen ons brede school gebouw is het mogelijk om van 07:30 tot 18:30 opvang te regelen voor uw kind. Samen met onze partner SKO (Stichting Kinderopvang Oegstgeest) bieden wij de mogelijkheid om buiten de schooltijden voorschoolse-, tussen schoolse- en buitenschoolse opvang af te nemen. De school huurt pedagogische medewerkers van SKO in om bij de tussenschoolse opvang aanwezig te zijn. Voor deze dienst maakt de schoolkosten die aan de ouders worden doorberekend.

Voor meer informatie omtrent de tussen schoolse opvang verwijzen we u naar onze website www.basisschoolhetdok.nl. Hier vindt u het reglement en de overeenkomst die we met de ouders afsluiten.

De pauzetijden zijn per unit verschillend. De onderbouw luncht van 11:30-11:45. Zij spelen, onder begeleiding, van 11:45-12:15 buiten.

De middenbouw luncht van 12:00-12:15. Zij spelen, onder begeleiding, van 12:15-12:45 buiten. 

De bovenbouw luncht van 12:30-12:45. Zij spelen, onder begeleiding, van 12:45-13:15 buiten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

.

Terug naar boven