Basisschool De Lichtwijzer

Van Houdringelaan 2a 2341 BK Oegstgeest

  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt de vervanging of met behulp van de collega uit de schoolvereniging of op basis van een externe sollicitatieprocedure ingevuld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We richten ons niet op 1 specifieke doelgroep kinderen voor wat betreft de onderwijsbehoeften. Waar het mogelijk blijft, passen we ons onderwijs aan aan de diverse cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke behoeften die onze leerlingen hebben. In principe doen we dit intern met inzet van de diverse specialisaties waarover de collega's in het team beschikken, maar soms ook met behulp van deskundigen van buitenaf.

Het schoolondersteuningsprofiel voor schooljaar 2018-2019 is nog niet door Perspectief op School aan ons beschikbaar gesteld. De richten ons dit jaar op het verder doorontwikkelen van opbrengst- en handelingsgericht werken, het onderzoekend en ontwerpend leren en technisch lezen, met als speerpunt het bevorderen van leesmotivatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De leerlingen van de Lichtwijzer komen Oegstgeest en omstreken. Dat betekent dat we met meerdere kinderdagverblijforganisaties te maken hebben en we per kind contact opnemen met desbetreffende voor- en vroegschoolse opvang, indien van toepassing.

Terug naar boven