Basisschool De Lichtwijzer

Van Houdringelaan 2a 2341 BK Oegstgeest

  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Het onderwijs op De Lichtwijzer is onderzoekend, eigentijds en prikkelt de ontwikkeling van ieder kind: we staan als 'Ontdekkingsreizigers in Gods wereld'. Ons geloof in de God van de Bijbel vormt de basis en perspectief van het onderwijs. We volgen het voorbeeld van Jezus die gericht was op het hart van jong en oud en bewogenheid toonde voor de mensen om Hem heen. We doen dit samen met 25 andere basisscholen waarmee we de schoolvereniging LEV-WN vormen. Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor ontspannen en met plezier naar school. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze voor de ander in de samenleving kunnen betekenen. Samen laten we ons LICHT schijnen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • liefde
  • vertrouwen
  • veiligheid
  • betrokkenheid
  • groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven